יום חמישי, 12 בינואר 2017
הלוואות לעסקים בהקמה

עסקים קטנים וקידומם - כלי לפיתוח ושגשוג כלכלי של המדינה


כבר לפני שנים רבות, הגופים האמונים על עתידה הכלכלי של מדינת ישראל, משרד האוצר, משרד הכלכלה, בנק ישראל וכו', הגיעו למסקנה שאל מול חוסנה וביסוסה של התעשייה הכבדה, תעשיית ההייטק, חברות במסחר הגדולות וחברות שירותי הפיננסים הגדולות, יש חשיבות מכרעת לחוסנם ופיתחם של העסקים הקטנים בישראל אשר מהווים נדבך חשוב במבנה הכלכלה הישראלית. הן בתחום התוצר הלאומי ובעיקר  בתחום יצירת מקומות תעסוקה חדשים.

משאבים תקציביים ייעודיים

מאחר שהמדינה רואה חשיבות, בפתיחתם של עסקים קטנים חדשים ובביסוסם של עסקים קטנים קיימים, היא מקצה לצורך כך משאבים תקציביים, הבאים לידי ביטוי בקרנות שונות, אשר תפקידן לאפשר לבעלי עסקים קטנים ויזמים, לפנות ולקבל הן הלוואות לעסקים בהקמה, והן הלוואות לעסקים קטנים לשם הרחבה וביסוס.
קרנות אלה, מעניקות הלוואות בערבות מדינה, בתנאים מועדפים המאפשרים לעסקים קטנים להתגבר על פערי מימון בשלבים שונים של הקמת העסק, או לגשר על בעיות נזילות הנובעות מהשקעות שבוצעו על ידי בעליהם של עסק קט,ן אך טרם הניבו תשואה המאפשרת המשך קיומו של העסק וביסוסו.

יועץ משכנתאות לעסקים בהקמה

בין אם הנך בעל עסק קטן, או שהנך יזם המבקש לפתח מיזם עסקי,  ולפתוח עסק קטן. פנה אלינו ויועצי המשכנתאות המנוסים שלנו יסייעו בידך ראשית, בבדיקת זכאותך להלוואות לעסקים קטנים ושנית, ידאגו שתצלח בבטחה את המסלול הביורוקרטי הסבוך בדרך למימוש זכאותך וקבלת ההלוואה בתנאים המתאימים ביותר עבורך.

לייעוץ משכנתאות לצורך הלוואות לעסקים בהקמה צור קשר  בטלפון 054-4972668

אנו נבדוק עבורך את זכאותך לתמיכת המדינה בעסקך.